Sidebar Posts

Showing posts with the label போட்டித்தேர்வுShow All
TNPSC Annual Planner அனைத்து தேர்வுகளும் எந்தெந்த மாதத்தில்  நடக்கும் என்ற அட்டவணை வெளியிடப்பட்டது.
TNPSC வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு PDF 2020
TNPSC GROUP 1  தேர்வுக்கு  SHANKAR IAS ACADEMY  நடத்திய முழு மாதிரி தேர்வு 1 விடை
TNPSC GROUP 1  தேர்வுக்கு  SHANKAR IAS ACADEMY  நடத்திய முழு மாதிரி தேர்வு 1 வினா
ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (29-12-2019)
ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (12-01-2020)
ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (19-01-2020)
ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (26-01-2020)
இந்திய அரசியலமைப்பின்‌ பகுதிகள்‌ பற்றி ஆட்சியர் கல்வி IAS TNPSC தேர்வுக்காக வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு