Sidebar Posts

Showing posts with the label Government StaffShow All
TNPSC வெளியிட்டுள்ள முக்கிய அறிவிப்பு PDF 2020
TNPSC GROUP 1  தேர்வுக்கு  SHANKAR IAS ACADEMY  நடத்திய முழு மாதிரி தேர்வு 1 விடை
TNPSC GROUP 1  தேர்வுக்கு  SHANKAR IAS ACADEMY  நடத்திய முழு மாதிரி தேர்வு 1 வினா
ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (29-12-2019)
ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (12-01-2020)
ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (19-01-2020)
ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (26-01-2020)
MEMES மூலம் அரசு அதிகாரிகளை உருவாக்கும் ஆட்சியர் கல்வி IAS அகாடமி
TNPSC Group 2 & 2A தேர்வுக்கு கணிதத்தில் இருந்து கேட்கப்படும் அளவைகள் கேள்விகளுக்கான புத்தக தொகுப்பு
TNPSC Group VI தேர்வுக்கு சுரேஷ் அகாடமி நடத்திய மாதிரி தேர்வு 6 விடையுடன்
TNPSC Group VI தேர்வுக்கு சுரேஷ் அகாடமி நடத்திய மாதிரி தேர்வு 5 விடையுடன்
TNPSC Group VI தேர்வுக்கு சுரேஷ் அகாடமி நடத்திய மாதிரி தேர்வு 4 விடையுடன்
TNPSC Group VI தேர்வுக்கு சுரேஷ் அகாடமி நடத்திய மாதிரி தேர்வு 3 விடையுடன்
TNPSC Group VI தேர்வுக்கு சுரேஷ் அகாடமி நடத்திய மாதிரி தேர்வு 2 விடையுடன்
TNPSC Group VI தேர்வுக்கு சுரேஷ் அகாடமி நடத்திய மாதிரி தேர்வு 1 விடையுடன்
TNPSC: தமிழகத்தின் ‘வியாபம்’? - சிறப்பு தலையங்கம்