இந்தியாவின் அரசமைப்புத் திருத்தச்சட்டங்கள் (1 முதல் 103வரை திருத்தச்சட்டம்)

   இந்தியாவின் அரசமைப்புத்  திருத்தச்சட்டங்கள் (1 முதல் 103வரை திருத்தச்சட்டம்) 


 1-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1951)

• நில சீர்திருத்தத்தை பாதுகாப்பதற்காக ஒன்பதாவது  அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது, பேச்சு மற்றும் வெளிப்பாடு  சுதந்திரம், பொது ஒழுங்கு, வெளிநாட்டு அரசுகளுடன் நட்புறவுகள் மற்றும் ஒரு குற்றத்திற்கான தூண்டுதல் ஆகியவற்றின் மீது மூன்று தடைகள் விதிக்கப்பட்டன.

• சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய  வகுப்புகளின் முன்னேற்றத்திற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள்  செய்ய மாநிலத்திற்கு அதிகாரம் வழங்குவதாகும்.

‣ 2-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1952)


• ஒரு உறுப்பினரை 7,50,000 க்கும் அதிகமான நபர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம் என்று மக்களவையில்  பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அளவை சரி செய்யப்பட்டது.


 3-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1954)


• பொதுமக்களின் நலன் கருதி உணவு பொருள்கள்,கால்நடை தீவனம், கச்சா பருத்தி, பருத்தி விதை மற்றும் மூல சணல் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்தை  கட்டுப்படுத்த நாடாளுமன்றத்திற்கு தரப்படும் அதிகாரம்.


 4-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1955)


• நீதிமன்றங்களுக்கு அப்பால் கட்டாயமாக  கையகப்படுத்தப்படும் தனியார் சொத்துகளுக்கு கொடுக்கப்படும் பதில் இழப்பீட்டு அளவு.
• மாநிலச் சட்டமன்றங்களுக்கு காலவரையறையை  சரிசெய்ய குடியரசுத்தலைவருக்கு அதிகாரம் அளித்தது.

• பட்டியல் இனத்திற்கான மற்றும் பழங்குடி இனத்திற்கான  இட ஒதுக்கீடுகளை விரிவுபடுத்தவும் மற்றும் ஆங்கிலோ-- இந்தியர்களுக்கு மக்களவையில் பிரத்யேக பிரதிநிதித்துவம் மாநில சட்ட மன்றக் கூட்டங்களை பத்து  ஆண்டுகள் வரை (அதாவது 1970 வரை)
விரிவாக்கப்படுத்துதல்.


‣ 6-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1956)


• பத்திரிகைகளைத் தவிர்த்து விற்பனை அல்லது  கொள்முதல் செய்யும் மாநிலங்களுக்கிடையே நடைபெறும் வர்த்தம் மற்றும் வாணிபத்திற்கு  விதிக்கப்படும் வரி.


 7-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1956)


• மாநில மறுசீரமைப்பு.


 8-வது திருத்தச்சட்டம்  - ( 1959)


• ஜமீன்தார் முறை அகற்றம்.


 ‣ 9-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1960)


• இந்திய-பாகிஸ்தான் உடன்படிக்கை (1958) படி, மேற்கு  வங்கத்தில் அமைந்திருக்கும் இந்திய ஒன்றிய எல்லைக்குட்பட்ட பெருபரி பகுதி பாகிஸ்தானுக்கு  விட்டுக்கொடுக்க ஏற்படுத்தப்பட்டது.


‣ 10-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1961)


• இந்திய ஒன்றியத்தில் தத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி  இணைக்கப்பட்டது.
• நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளின் கூட்டு  கூட்டத்திற்குப் பதிலாக ஒரு தேர்வாளர் குழு உதவுவதன்  மூலம் துணைக் குடியரசுத்தலைவரின் தேர்தல் நடைமுறைகளை மாற்றினார்.

• குடியரசுத்தலைவரின் அல்லது துணைக்குடியரசுத்தலைவரின் தேர்தலில்  தேர்வாளர் குழு காலியிடத்தில் அடிப்படையில் எதிர்க்க முடியாது என்று வழங்கப்பட்டது.

‣ 12-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1962)


• இந்திய ஒன்றியத்தில் கோவா, டாமன் மற்றும் டையு  இணைக்கப்பட்டது.


‣ 13-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1962)


• நாகாலாந்திற்கு ஒரு மாநில அந்தஸ்து வழங்கியதோடு  அதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்தன.


 14-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1962)


• இந்திய ஒன்றியத்தில் புதுச்சேரி இணைந்தது.


‣ 15-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1963)


• உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயதை 60  முதல் 62 ஆண்டுகள் வரை அதிகரித்தது.


‣ 16-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1963 )


• சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்கள், நீதிபதிகள்  மற்றும் இந்தியாவின் தலைமைக் கணக்குத் தணிக்கையாளர் (சி.ஏ.ஜி) ஆகியோரின் உறுதிமொழியில் இறையாண்மை மற்றும் ஒருமைப்பாடு போன்ற வடிவில் இருக்கும்.


 17-வது திருத்தச்சட்டம் - (1964)


• நிலத்தின் சந்தை மதிப்பை இழப்பீடாக வழங்கப்படவில்லை என்றால், நிலத்தை  கையகப்படுத்தப்படுவதை தடைசெய்தது.


‣ 18-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1966)


• ஒரு புதிய மாநிலத்தை உருவாக்க இது வழிவகுக்கிறது.

• மேலும் ஒரு யூனியன் பிரதேசத்தையோ அல்லது ஒரு  மாநிலத்தினுடைய யூனியன் பிரதேசத்தையோ ஒன்றாக இணைத்து ஒரு புதிய மாநிலத்தையோ அல்லது ஒரு  புதிய யூனியன் பிரதேசத்தையோ உருவாக்கவும்  அதிகாரமளிக்கிறது.

‣ 19-வது திருத்தச்சட்டம் - (1966)


• தீர்ப்பாயங்களின் தேர்தல் முறையை ஒழித்து, தேர்தலை  நடத்த அதிகாரத்தை வழங்கியது.


 20-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1966)


• உச்சநீதிமன்றத்தால் செல்லாதென்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட  உத்திரபிரதேச மாவட்ட நீதிபதிகளின் நியமனங்கள்

உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

 21-வது திருத்தச்சட்டம் - (1967)


• எட்டாவது அட்டவணையில் சிந்தி-யை 15-வது  மொழியாகசேர்க்கப்பட்டுள்ளது.


‣ 22-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1969)


• அசாம் மாநிலத்தின் உள்ளேயே, மேகாலயா-வை ஒரு  புதிய சுயாட்சி மாநிலமாக உருவாக்க உதவியது.


‣ 23-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1969)


• பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர்களின் இட  ஒதுக்கீட்டை விரிவுபடுத்துவது மற்றும்  மக்களவையில்  ஆங்கிலோ-இந்தியர்களுக்கான பிரத்தியேக  பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் மாநில சட்டமன்ற  கூட்டங்களுக்கு பத்து ஆண்டுகள் வரை (அதாவது 1980

வரை) விரிவுபடுத்துதல்.

 24-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1971)


• அடிப்படை உரிமைகள் உட்பட அரசமைப்பின் எந்த ஒரு  பகுதியையும் திருத்தி நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரத்தை  உறுதிப்படுத்தியது.

• அரசமைப்பு திருத்தச்சட்டம் முன்வரைவுக்கு ஒப்புதல் கொடுப்பதை குடியரசுத்தலைவரிடம்  கட்டாயமாக்கியது.

‣ 25-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1971)


• இது அரசு வழிகாட்டு  நெறிமுறைகளில் ஒன்றாகிய  உறுப்பு 39(பி) அல்லது (சி) யைச் செயல்படுத்த கொண்டுவரப்படும் சட்டம் உறுப்புகள் 14, 19 மற்றும் 31 ஆகியவைகளுக்கு முரணாக இருந்தாலும் செல்லும்  என்பதை கூறுகிறது.


‣ 26-வது திருத்தச்சட்டம்-(1971) 


• சுதேச அரசுகளின் முன்னாள் ஆட்சியாளர்களின்  தனிச்சிறப்பு மற்றும் சலுகைகள் அகற்றப்பட்டன.


‣ 27-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1971)


• சில ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிகளின் நிர்வாகிகளுக்கு அவசர சட்டம் பிரசுரிப்பதற்காக  அதிகாரமளித்தனர்.


‣ 28-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1972)


• இந்திய குடிமைப் பணி அதிகாரிகளின் சிறப்பு சலுகைகள் அகற்றப்பட்டு, அவர்களின் பணி நிலைமைகளை நிர்ணயிக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளித்தது.


 29-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1972)


• ஒன்பதாவது அட்டவணையில் நில சீர்திருத்தங்கள்  பற்றிய இரண்டு கேரளா சட்டங்களை சேர்த்தது.


‣ 30-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1972)


• 20,000 தொகையை உள்ளடக்கிய சிவில் வழக்குகளில்  உச்ச நீதிமன்றம் மேல் முறையீடு செய்ய  அனுமதித்திருந்த  விதிமுறையை நீக்கி அதற்கு பதிலாக சட்டம் தொடர்பான கேள்வி எழும்போது மேல்முறையீடு உச்ச நீதிமன்றத்தில்  தாக்கல் செய்யப்படலாம்.


‣ 31-வது திருத்தச்சட்டம் -  (1972)


• மக்களவையின் எண்ணிக்கையை 525-ல் இருந்து 545 ஆக  அதிகரித்தது.


‣ 32-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1973)


• ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் தெலுங்கானா பகுதி மக்களுடைய  விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.


‣ 33-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1974)


• நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநிலச் சட்டமன்ற  உறுப்பினர்களின் பதவி விலகலை சபாநாயகர் / தலைவர்

மட்டுமே ஏற்க முடியும் அதுவும் அவர்கள் திருப்தி  அடைந்தால் மட்டுமே.

‣ 34-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1974)


• ஒன்பதாவது அட்டவணையில் பல்வேறு மாநிலங்களின்  20க்கு மேற்பட்ட நிலப்பகுதி மற்றும் நில சீர்திருத்த  நடவடிக்கை சட்டங்கள் சேர்க்கப்பட்டது.


 35-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1974)


• சிக்கிமின் பாதுகாப்பற்ற நிலையை நிறுத்தி, அது இந்திய  ஒன்றியத்தின் ஒரு இணை மாநிலத்தின் நிலையை வழங்கியது. இந்திய ஒன்றியத்துடன் சிக்கிம் சங்கத்தின்  விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்குள் பத்தாவது அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது.


‣ 36-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1975)


• சிக்கிமை, இந்திய ஒன்றியத்தில் முழு மாநிலமாக மாற்றி,பத்தாவது அட்டவணையை தவிர்த்தது.


‣ 37-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1975)


• அருணாச்சல பிரதேசம் ஒன்றிய ஆளுகையிலிருந்த  சட்டசபை மற்றும் அமைச்சர்கள் குழுவை வழங்கியது.


‣ 38-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1975)


• ஒரே நேரத்தில் வெவ்வேறு அடிப்படையில் தேசிய  அவசரகால பிரகடனத்தை பிரகடனப்படுத்த குடியரசுத்தலைவருக்கு அதிகாரம் தரப்பட்டது.


‣ 39-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1975)


• குடியரசுத்தலைவர், துணைக் குடியரசுத்தலைவர், பிரதமர் மற்றும் சபாநாயகர் ஆகியோருடன் நீதித்துறையின்  எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள கருத்துவேறுபாடுகள் இடம்பெற்றிருந்தன. அத்தகைய அதிகாரத்தை அவர்கள்  முடிவு செய்ய நாடாளுமன்றத்தால் நிர்ணயிக்கப்படும் .


‣ 40-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1976)


• அவ்வப்போது நீர்ப்பகுதி, கண்டத் திட்டு, சிறப்பு  பொருளாதார மண்டலம் (EEZ) ஆகியவற்றை வரையறுக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் அளித்தது.


‣ 41-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1976)


மாநிலப் பொது ஆணைக்குழு மற்றும் இணைப் பொதுப் பணி  ஆணைக்குழுவின் ஓய்வு வயதை 60 முதல் 62-ஆக உயர்த்தியது.‣ 42-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1976)


• இதை ஒரு சிறு அரசமைப்பு என்றழைக்கப்பட்டது.

• ஸ்வரன் சிங் குழுவின் பரிந்துரைபேரில் சில மாற்றங்கள்செய்யப்பட்டன.
• இதன் முன்னுரையில் மூன்று புதிய சொற்களை சேர்த்துள்ளது. (மதசார்பற்ற, ஒருமைப்பாடு,சமதர்மம்).
 • குடிமக்களுக்கான அடிப்படை கடமைகளை  சேர்த்தது (புதிய பகுதி IV-A).
• அமைச்சரவையின் ஆலோசனை முடிவுகள் மூலம் குடியரசுத்தலைவரை  கட்டுப்படுத்தவும் வழிவகை செய்தது.
• மூன்று புதிய உறுப்புகள் 32அ (சம நீதி மற்றும் இலவசச் சட்ட நீதி),
• 43அ (தொழிற்சாலைகளின் நிர்வாகத்தில்  தொழிலாளர்களின் பங்கேற்பு) ஆகியவை
சேர்க்கப்பட்டன.
• சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு  மற்றும் மேம்பாடு மற்றும் காடுகள், வன விலங்குகளின்  பாதுகாப்பு, நீதிமன்றங்களின் நீதி, அரசமைப்பு மற்றும்  அமைப்பின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிர்வாகம் ஆகியவை  குறித்த உறுப்புகள் சேர்க்கப்பட்டன.
 • நாட்டின் ஏதாவது  ஒரு பகுதியில் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை நிலவினால், அப்பகுதிக்கு ஆயுதப்படையை அனுப்பி சட்டம் மற்றும்  ஒழுங்கினை நிலைநாட்டவும் அதிகாரமளிக்கிறது.


‣ 43-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1977)


• உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்கள்  நீதித்துறையின் மறுஆய்வு மற்றும் நீதிப்பேராணை ஆகியவற்றின் மூலம் அதிகாரத்தை மீட்டெடுக்கின்றன.


‣ 44-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1978)


• இது குடியரசுத்தலைவருக்கு, மறுசீராய்விற்கு  அமைச்சரவையின் ஆலோசனையை திருப்பி அனுப்பி வைக்க அதிகாரமளிக்கிறது. எனினும், மறுசீராய்வு  ஆலோசனை குடியரசுத்தலைவர் கட்டுப்பட்டவர் ஆவார்.


• தேசிய அவசரத்தை பொறுத்தவரை 'ஆயுத கிளர்ச்சி' என்ற  சொற்களுக்கு பதிலாக 'உள்நாட்டு அமைதிக் குலைவு' என்ற சொற்கள் கொண்டு வரப்பட்டன.


• எழுத்து  வடிவிலான  அமைச்சரவையின் முடிவு அன்றி நெருக்கடி  நிலையைக் குடியரசுத்தலைவர் பிறப்பிக்கக் கூடாது.


• அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிலிருந்து சொத்துரிமை  நீக்கப்பட்டு, அதனை சட்டப்பூர்வ உரிமையாக மாற்றியது.


‣ 45-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1980)


• இது மக்களவை மற்றும் மாநிலச் சட்டப் பேரவைகளில்  பட்டியல் வகுப்பினர் மற்றும் பழங்குடியினர், ஆங்கிலோ - இந்தியர் ஆகியோருக்கான இட ஒதுக்கீட்டை மேலும் 10  ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்தது.


• பஞ்சாபில் குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சியை ஓராண்டிற்கு மேல் நீட்டிக்க வழிவகை செய்தது.

• இது போன்ற நீட்டிப்பிற்கு, எந்தவொரு சிறப்பு  நிபந்தனைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம்.

‣ 46-வது திருத்தச்சட்டம்- ( 1983)


• மாநிலங்களுக்கிடையேயான  விற்பனை வரி.


 47-வது திருத்தச்சட்டம் -  (1984)


• அசாம், பீகார், ஹரியானா, தமிழ்நாடு, உத்திரப் பிரதேசம்,மேற்கு வங்காளம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு நிலம் சீர்திருத்தங்கள் இயற்றப்பட்டன.


‣ 48-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1984)


• பஞ்சாபில் நெருக்கடிநிலை இரண்டுகளுக்கு  நீட்டிக்கப்பட்டது.


‣ 49-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1984)


• திரிபுரா மாநிலத்திலுள்ள தன்னாட்சி மாவட்ட சபைக்கு  ஒரு அரசமைப்பை வழங்கியது.


‣ 50-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1984)


• ஆயுதப்படை அல்லது உளவுத்துறை அமைப்புகளுக்காக  அமைக்கப்பட்ட புலனாய்வு அமைப்புகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு அமைப்புகள் ஆகியவற்றில்  பணியாற்றும் நபர்களின் அடிப்படை உரிமையைக் கட்டுப்படுத்த நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரமளித்தல்.


‣ 51-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1984)


• மேகாலயா, அருணாச்சல பிரதேசம், நாகலாந்து மற்றும்  மிசோரம் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள பழங்குடியினவர்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை  மக்களவையிலும் அதேபோல மேகாலயா மற்றும் நாகாலாந்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு சட்டமன்ற கூட்டத்திலும்  இடஒதுக்கீடு தரப்பட்டது.


‣ 52-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1985)


• இந்த திருத்தச்சட்டமானது நன்கு அறியப்பட்ட "கட்சி  தாவல் தடை சட்டம் ஆகும். நாடாளுமன்ற  உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநிலச்  சட்டமன்ற  உறுப்பினர்கள் கட்சி தாவல் காரணமாக பதவி  இழப்பார்கள். இது தொடர்பான புதிய விவரங்களைப்  பத்தாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.


‣ 53-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1986)

• மிசோரம் சம்பந்தமாக சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்து,குறைந்தபட்சம் 40 உறுப்பினர்கள் கொண்ட சட்ட சபையை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.


 54-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1986)


• உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின்  சம்பளத்தை உயர்த்தி, அதனை சாதாரண சட்டத்தின் மூலம் நாடாளுமன்றமே எதிர்காலத்தில் மாற்றிக்கொள்ள  உதவியது.

‣ 55-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1986)


• அருணாச்சல பிரதேசத்தை பொறுத்தவரையில் சிறப்பு  ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு குறைந்தபட்சம் 30 உறுப்பினர்கள் கொண்ட அதன் சட்டசபை  உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.


‣ 56-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1987)


• குறைந்தது 30 உறுப்பினர்களை கொண்டு கோவா  சட்டமன்றத்தின் வலிமையை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.


‣ 57-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1987)


• அருணாச்சல பிரதேசம், மேகாலயா, மிசோரம் மற்றும்  நாகலாந்து ஆகிய மாநிலங்களின் சட்டமன்ற  கூட்டங்களில்  பழங்குடியினவர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு  செய்யப்பட்டது.


‣ 58-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1987)


• அரசமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ உரைக்கு இந்தி  மொழியில் வழங்கப்பட்டதோடு அரசமைப்பின் இந்திப்  பதிப்பிற்கு அதே சட்டபூர்வமான புனிதத்தன்மையை வழங்கியது.


‣ 59-வது திருத்தச்சட்டம் - (1988)


• பஞ்சாப்பில் ஏற்படும் உள்நாட்டு பிரச்சனையின்  அடிப்படையில் தேசிய அவசரநிலை பிரகடனம்  செய்யப்பட்டது.


 60-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1988)


• தொழில், வர்த்தகம், அழைப்புகள் மற்றும் வேலைகள்  மீதான வருடாந்திர வரிகளின் உச்சவரம்பை ரூபாய் 250-ல் இருந்து ரூபாய் 2500 ஆக உயர்த்தப்பட்டது.


‣ 61-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1989)


• மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டசபை தேர்தல்களுக்கு  வாக்களிக்கும் வயது வரம்பை 21 வயதிலிருந்து 18  ஆண்டுகளாக குறைக்கப்பட்டது.


‣ 62-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1989)


• பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் ஆங்கிலோ-இந்தியர்களுக்கு பிரத்தியேக  பிரதிநிதித்துவம் மேலும் பத்து ஆண்டுகள் கூடுதலாக (அதாவது, 2000 வரை) மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டமன்றக் கூட்டங்களை விரிவுபடுத்தியது.


‣ 63-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1989)


• 1988-ஆம் ஆண்டின் 59-வது திருத்தச்சட்டத்தின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்களை பஞ்சாப்  தொடர்பானதை நீக்கியது.

• வேறு வார்த்தைகளில்  கூறுவதானால், பஞ்சாபை அவசரகால  விதிகளுக்கு  உட்பட்ட பிற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிட்டது.

‣ 64-வது திருத்தச்சட்டம் -  (1990)


• பஞ்சாபில் குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சியை மொத்தம்  மூன்றாண்டு ஆறு மாதம் வரை நீட்டிப்பு செய்ய  வழிவகுத்தது.


‣ 65-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1990)


• பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான  சிறப்பு அலுவலருக்கு பதிலாக பல உறுப்பினர்கள்  கொண்ட தேசிய ஆணையத்தை விரிவாக்கத்திற்காக வழங்கப்பட்டது.


‣ 66-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1990)


• மேலும் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கான 55 நில சீர்திருத்த  சட்டங்களை ஒன்பதாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டது.


‣ 67-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1990)


• பஞ்சாபில் குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சியை மொத்தம்  நான்காண்டு காலம் வரை நீட்டிப்பு செய்ய வழிவகுத்தது.


‣ 68-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1991)


• பஞ்சாபில் குடியரசுத்தலைவர் ஆட்சியை மொத்தம்  ஐந்தாண்டு காலம் வரை நீட்டிப்பு செய்ய வழிவகுத்தது.


 69-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1991)


• தில்லியை தேசிய தலைநகரப் பகுதியாக வடிவமைத்ததன் மூலம் தில்லி ஒன்றிய ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதிக்கு  சிறப்பிடம் வழங்கப்பட்டது.


 70-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1992)


• தில்லி தேசிய தலைநகரப் பகுதியின் சட்டமன்ற  உறுப்பினர்கள் மற்றும் புதுச்சேரி ஒன்றிய  ஆளுகைக்குட்பட்ட பகுதி ஆகியவற்றின் உறுப்பினர்களை குடியரசுத்தலைவர் தேர்தலில் தேர்வாளர் குழுவில்  சேர்க்க வேண்டும்.


‣ 71-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1992)


• எட்டாவது அட்டவணையில் கொங்கனி, மணிப்புரி  மற்றும் நேபாளி மொழிகள் சேர்க்கப்பட்டன. இதில்,திட்டமிடப்பட்ட மொழிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 18-ஆக அதிகரித்துள்ளது.


‣ 72-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1992)


• திரிபுராவின் சட்டமன்றத்தில் பழங்குடியினருக்கு இட  ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது.


‣ 73-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1992)


• பஞ்சாயத்து-ராஜ் நிறுவனங்களுக்கு அரசமைப்பு  தகுதியும் மற்றும் பாதுகாப்பும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.


• இதற்காக, 'பஞ்சாயத்துகள்' என்ற தலைப்பில் ஒரு புதிய  பகுதி-IX ஐ சேர்த்துள்ளது மற்றும் 29  பொருண்மைகளை  உள்ளடக்கிய ஒரு புதிய பதினோராம் அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.


‣ 74-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1992)


• நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அரசமைப்பு தகுதி மற்றும் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது.

• இந்த  நோக்கத்திற்காக 'நகராட்சிகள்' என்ற தலைப்பில் ஒரு புதிய திருத்தம் பாகம்-IX இணைத்து, நகராட்சியின் 18  பொருண்மைகளை பன்னிரண்டாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

 75-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1994)


• குத்தகைக்காரர், உரிமையாளர், உரிமைகள்  போன்றவற்றின் மீதான கட்டுப்பாடு மற்றும்  ஒழுங்குபடுத்துதல் உள்ளிட்டவைகளுக்கு தீர்வுகான வாடகை தீர்ப்பாயங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.


‣ 76-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 1994)


• 1994-ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்தை (கல்வி நிறுவனங்களில் 69 சதவீத இட ஒதுக்கீடு  வழங்கப்பட்டது மற்றும் மாநில பணிகளில் பதவிகள் வழங்கப்பட்டது)  நீதிபதி மறுபரிசீலனையிலிருந்து பாதுகாக்கும் ஒன்பதாவது அட்டவணையில் இது  சேர்க்கப்பட்டது.


• 1992இல் உச்ச நீதிமன்றம், மொத்த ஒதுக்கீடு 50 சதவிகிதத்திற்கு மேல்  இருக்கக்கூடாது என்று  தீர்ப்பளித்தது.


‣ 77-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1995)


• பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு அரசாங்க வேலைகளில் பதவி உயர்வில் இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது.


‣ 78-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1995)


• ஒன்பதாவது அட்டவணையில் பல்வேறு மாநிலங்களின்  27 சட்டச்சீர்திருத்தங்கள் அடங்கிய சட்டங்கள் உள்ளன.

• இத்துடன், இந்த அட்டவணையின் மொத்த எண்ணிக்கையானது 282 ஆக அதிகரித்தது, ஆனால்  கடைசி நுழைவு 284 எனக் கணக்கிடப்பட்டது.

‣ 79-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 1999)


• பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீடு மற்றும் மக்களவையில் ஆங்கிலோ- இந்தியர்களுக்கான பிரத்யேக பிரதிநிதித்துவம் பத்துஆண்டுகளுக்கு மேலும் (அதாவது, 2010 வரை) விரிவாக்குதல்.


 80-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 2000)


• மத்திய அரசுக்கும் மாநிலத்திற்கும் இடையில்  வருவாய்க்கு 'அதிகாரப் பகிர்வுக்கான மாற்று திட்டம்' வழங்கப்பட்டுள்ளது.


‣ 81-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 2000)


• தனித்தனி வகுப்புகளுக்கு ஒரு வருடத்தின் நிரப்பப்படாத ஒதுக்கப்பட்ட காலியிடங்களை அடுத்த ஆண்டு அல்லது ஆண்டுகளில் நிரப்பப்பட பரிசீலிக்க மாநிலத்திற்கு அதிகாரமளித்தல்.


‣ 82-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 2000)


• எந்தவொரு தேர்விலும் தகுதி மதிப்பெண்களில்  தளர்த்தல் அல்லது மதிப்பீட்டுத் தரங்களைக் குறைத்தல், ஒன்றியம் மற்றும் மாநிலங்களின் பொதுச் பணிகளுக்கு  ஊக்கமளிக்கும் விஷயங்களில் இட ஒதுக்கீட்டிற்கான பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர்களுக்கு  ஆதரவாக எந்தவொரு ஏற்பாட்டையும் செய்வதற்கு வழங்கப்பட்டது.


‣ 83-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 2000)


• அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள பட்டியல்  இனத்தவருக்கு பஞ்சாயத்துகளில் இட ஒதுக்கீடு இல்லை.


 84-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 2001)


• மக்கள் தொகை குறைப்பு நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்கும் அதே குறிக்கோள்களோடு மற்றொரு 25 ஆண்டுகளுக்கு (அதாவது, 2026 வரை) மக்களவை மற்றும்  மாநில சட்டமன்றங்களில் இடங்களை சீர்படுத்துவதற்கான தடை  நீட்டிக்கப்பட்டது.


‣ 85-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 2001)


• 1995-ஆம் ஆண்டு முதல் அரசு ஊழியர்களாக இருக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினை  சார்ந்தவர்களுக்கு இட  ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அளிக்கப்படும் பதவி உயர்வு.


‣ 86-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 2002)


• ஆரம்பக் கல்வியை ஒரு அடிப்படை உரிமையாக்கியது.

• இதில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள உறுப்பு 21-அ படி,மாநிலமானது 6 முதல் 14 வயது வரையிலான அனைத்து குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி  அளிப்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
• உறுப்பு 51-அ கீழ்  அடிப்படை கடைமைகளை சேர்த்துள்ளது அவையாதெனில், இந்திய குடிமகன்களாகிய ஒவ்வொரு பெற்றோர்கள் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் தங்களது  (6 முதல் 14 வயது வரையிலுள்ள) குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்கும் வாய்ப்பினை கட்டாயம் ஏற்படுத்திக் கொடுக்க  வேண்டும்.


87-வது திருத்தச்சட்டம் - (2003)


• மாநிலங்களில் உள்ள தொகுதிகளை 2001-ஆம் ஆண்டின்  மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி சரிபார்பதற்கும், பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும்.


• முன்னர் 84-வது திருத்தச்சட்டத்தின் மூலம் 1991-ஆம்  ஆண்டில் பெறப்பட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு அல்ல.


‣ 88-வது திருத்தச்சட்டம் - (2003)


• (உறுப்பு 268-அ) - சேவைகளுக்கு சேவை வரி விதிக்கிறது.

• இருப்பினும், இதன் வருமானம் சேகரிக்கப்பட்டு, மத்திய மற்றும் மாநிலங்கள் ஆகியவற்றால் பகிர்ந்துகொள்ளப்படுகிறது.

‣ 89-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 2003)


• தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியினருக்கான தேசிய ஆணையம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது.

• அவைகள்  தாழ்த்தப்பட்டவருக்கான தேசிய ஆணையம் (உறுப்பு 338) மற்றும் பழங்குடியினருக்கான தேசிய ஆணையம்(உறுப்பு 338-அ).
• இந்த ஆணையத்திற்கான ஒரு தலைவர், துணைத் தலைவர் மற்றும் மூன்று உறுப்பினர்களை குடியரசுத்தலைவர் நியமிப்பார்.


 90-வது திருத்தச்சட்டம் - (2003)


போடோலாந்து ஆளுகைக்குட்பட்ட மாவட்டத்திலிருந்து  (உறுப்பு 332 (6)) அசாம் சட்டமன்றத்தில் உள்ள பழங்குடியினர் மற்றும் பழங்குடியினர் அல்லாத பிரதிநிதித்துவத்தை பராமரிப்பதற்கு வழங்கப்பட்டது.


‣ 91-வது திருத்தச்சட்டம் - (2003)


• அமைச்சர்கள் அமைச்சரவையில் மொத்த  அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை (பிரதமர் உட்பட),மக்களவையின் மொத்த வலிமையின் 15% ஐ விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது (உறுப்பு 75 (1அ)).

• ஒரு  மாநிலத்தின் அமைச்சரவையின் அமைச்சர்களின் மொத்த  எண்ணிக்கை (முதலமைச்சர் உட்பட), மாநிலத்தின்  சட்டமன்றத்தின் மொத்த வலிமையின் 15% க்கும் -அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.
• எனினும், ஒரு மாநிலத்தின் அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை (முதலமைச்சர் உட்பட),12 க்கும் குறைவாக இருக்கக் கூடாது (உறுப்பு 164 (1அ)).


‣ 92-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 2003)


• எட்டாவது அட்டவணையில் நான்கு மொழிகள்  சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் போடோ, டோக்ரி  (டோங்க்ரி), மைதிலி (மைத்திலி) மற்றும் சந்தாலி. இதன்  மூலம் அரசமைப்பில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளின் எண்ணிக்கை 22 ஆக உயர்ந்துள்ளது.


‣ 93-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 2005 )


• தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட கல்வி  நிறுவனங்களில் சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கிய வகுப்பினர் அல்லது பட்டியல் இனத்தவர் அல்லது பழங்குடியினர்களுக்கு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய  அதிகாரம் அளித்துள்ளது.

• இனாம்தார் வழக்கில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை (2005) ரத்து செய்வதற்கு இந்த திருத்தச் சட்டம் இயற்றப்பட்டது.
• அதில் சிறுபான்மையினர்  மற்றும் சிறுபான்மையினர் அல்லாத, உதவிபெறாத தனியார் கல்லூரிகள், தொழில்சார் கல்லூரிகள் போன்றவற்றிற்கு இது பொருந்தாது என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

‣ 94-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 2006)


• பழங்குடி நலத்துறை அமைச்சர் வேண்டுகோளுக்கிணங்க பீகாரை விடுவித்து அதனை ஜார்கண்ட் மற்றும் சட்டீஸ்கராக விரிவுபடுத்தியது.

• இது இப்பொழுது,  புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களான மத்தியப்  பிரதேசம் மற்றும் ஒரிசா ஆகியவற்றிற்கு பொருந்தும்.

‣ 95-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 2009)


• பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு இட  ஒதுக்கீடு விரிவாக்கப்பட்டது மற்றும் ஆங்கிலோ-

இந்தியர்களுக்கு மக்களவையில் பிரத்யேக  பிரதிநிதித்துவம் அளிப்பது மற்றும் மாநில சட்டமன்ற  கூட்டங்களை மேலும் பத்து ஆண்டுகள் வரை
விரிவுபடுத்துவது அதாவது 2020ஆம் ஆண்டு வரை  (உறுப்பு 334)


 96-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 2011)


•'ஒடியா' - வை ஒரியா என மாற்றி ஒரியா மொழியை  எட்டாவது அட்டவணையில் ஒடியா என்று  உச்சரிக்கப்பட்டது.


‣ 97-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 2011)


• ஒரு அரசமைப்பு அந்தஸ்து மற்றும் கூட்டுறவு  சங்கங்களுக்கு பாதுகாப்பும் அளிக்கின்றது.

• உறுப்பு 19-ன் கீழ் கூட்டுறவு சங்கங்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு அடிப்படை உரிமையை அளிக்கிறது.
• இது உறுப்பு  43-பி-ன் வாயிலாக கூட்டுறவு சங்கங்களின் மேம்பாட்டிற்காக புதிய மாநிலக் கொள்கையின்  வழிகாட்டு கோட்பாடுகளை சேர்த்துள்ளது.
 • இது ' கூட்டுறவு சங்கம்' (உறுப்பு 243-ZH to 243-ZT) என்ற  தலைப்பின் அரசமைப்பில் புதிய பகுதி IX-பி ஐ சேர்த்துள்ளது.


‣ 98-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 2013)


• ஹைதராபாத்-கர்நாடகா மண்டலத்தை

மேம்படுத்துவதற்கு கர்நாடக  ஆளுநருக்கு தரப்படும்  அதிகாரம்.

‣ 99-வது திருத்தச்சட்டம் - ( 2014)


• இது தேசிய நீதி ஆணையத்தை நிறுவுவதற்காக  வழங்கப்பட்டது.


 100-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 2014)


• இந்த திருத்தச்சட்டமானது இந்தியாவிற்கும் வங்காளதேசத்திற்கும் இடையில் நில எல்லை ஒப்பந்தம்

(LBA) ஆகும்.

‣ 101-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 2016 )


• பொருள்கள் மற்றும் சேவை வரி.


‣ 102-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 2018)


• பின்தங்கிய வகுப்புகளின் தேசிய ஆணையத்திற்கு  அரசமைப்பு தகுதி.


‣ 103-வது திருத்தச்சட்டம் -  ( 2019)


• பொது வகுப்பினருக்கு பொருளாதார ரீதியில்  பலவீனமான பிரிவினருக்கு 10% இட ஒதுக்கீடு.
Post a comment

0 Comments