ஜீரோ நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜனவரி முதல் நவம்பர் 2020 Shankar IAS Academy English

      ஜீரோ நடப்பு நிகழ்வுகள் ஜனவரி முதல் நவம்பர் 2020 Shankar IAS Academy. For more Current affairs from Shankar IAS Academy Current Affairs, Suresh IAS Academy Current Affairs , We Shine Academy Current Affairs, Aakash Friends IAS Academy Current Affairs and other Academies. Please click the below link to download the Current affairs PDF file from our Site. (Syllabus) பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்ட link- ஐ கிளிக் செய்யவும். 
Click here to Download
Note: The Study materials from our site are not created by us. These materials are for only Educational and Competitive Exam Purpose. All the credits go for the creators who created the study materials for the TNPSC Aspirants.
Please Join our WhatsApp Group, Facebook Group and Telegram Channel to get the latest study materials and news update.


Post a Comment

0 Comments