போட்டித்தேர்வுகளுக்கென தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள கணித பாடத்திலுள்ள மீ. சி. ம & மீ. பொ. ம கையேடு

     போட்டித்தேர்வுகளுக்கென தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள கணித பாடத்திலுள்ள மீ. சி. ம & மீ. பொ. ம கையேடு . திவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவும்.
Click here to download 


Post a Comment

0 Comments