Ayakudi Academy வெளியிட்ட TNPSC போட்டித்தேர்வுகளுக்கான மாதிரித்தேர்வு தொகுப்பு

   Ayakudi Academy வெளியிட்ட TNPSC போட்டித்தேர்வுகளுக்கான மாதிரித்தேர்வு தொகுப்பு. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்யவும்.
Ayakudi Academy வெளியிட்ட TNPSC போட்டித்தேர்வுகளுக்கான மாதிரித்தேர்வு விடையுடன் 02.02.2020


Ayakudi Academy வெளியிட்ட TNPSC போட்டித்தேர்வுகளுக்கான மாதிரித்தேர்வு 5 விடையுடன் 09.02.2020


Ayakudi Academy வெளியிட்ட TNPSC போட்டித்தேர்வுகளுக்கான மாதிரித்தேர்வு 1 விடையுடன் 12.01.2020

Ayakudi Academy வெளியிட்ட TNPSC போட்டித்தேர்வுகளுக்கான மாதிரித்தேர்வு 2 விடையுடன் 19.01.2020


Ayakudi Academy வெளியிட்ட TNPSC போட்டித்தேர்வுகளுக்கான மாதிரித்தேர்வு 3 விடையுடன் 26.01.2020


Ayakudi Academy வெளியிட்ட TNPSC போட்டித்தேர்வுகளுக்கான மாதிரித்தேர்வு 6 விடையுடன் 29.12.2019Post a Comment

0 Comments