இந்திய அரசியலமைப்பின்‌ பகுதிகள்‌ பற்றி ஆட்சியர் கல்வி IAS TNPSC தேர்வுக்காக வெளியிட்டுள்ள குறிப்பு
இந்திய அரசியலமைப்பின்பகுதிகள்

பகுதி 1 (உட்பிரிவு 1-4)

-      இந்திய ஒன்றியம்பற்றியது. அதாவது மாநில அமைப்பு. மாநில எல்லை வரையறை போன்றவை.

பகுதி 2 (உட்பிரிவு 5-11)
-      இந்திய குடியுரிமை பற்றியது.


பகுதி 3 (உட்பிரிவு 12-35)
-      அடிப்படை உரிமைகள்‌/ அது மறுக்கப்படும்போது அதற்கான தீர்வுகள்‌.

பகுதி 4 (உட்பிரிவு 36-51)
-      அரசு கொள்கைக்கான வழி காட்டும்நெறிகள்‌.

பகுதி 4 ( உட்பிரிவு 51 )
-      அடிப்படை கடமைகள்‌.(1976 ஆம்ஆண்டு 42வது திருத்தத்தின்மூலம்சேர்க்கப்பட்டது)


பகுதி 5 (உட்பிரிவு 52- 151)
-      ஒன்றிய அரசமைப்பு அதாவது குடியரசு தலைவர்‌,துணைக்குடியரசு தலைவர்‌,நடுவண்அமைச்சரவை, பாராளுமன்றம்மற்றும்அதன்அமைப்பு, உச்ச நீதிமன்றம்மற்றும்அதன்அமைப்பு.

பகுதி 6 ( உட்பிரிவு 152-237)
-      மாநில அரசமைப்பு, ஆளுநர்‌, மாநில அமைச்சரவை. மாநில சட்டமன்றம்‌ / சட்ட மேலவை அதன்அமைப்பு உயர்நீதி மன்றம்அதன்அமைப்பு.

பகுதி 7 (உட்பிரிவு 238)
-      அரசமைப்பு சட்டம்முதல்பட்டியலில்உள்ள மாநிலங்கள்பற்றியது- இந்தப்பிரிவு இப்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது.


பகுதி 8 (உட்பிரிவு 239 -242)
-      ஒன்றியப்பகுதிகள்குறித்து.

பகுதி 9 ( உட்பிரிவு 243)
-      உள்ளாட்சி-நிர்வாகம்இந்த உட்பிரிவில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

பகுதி 9 ( உட்பிரிவு 2431-2432,2432&-24326)
-      நகராட்சி நிர்வாகம்இந்த உட்பிரிவில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.


பகுதி 10 (உட்பிரிவு 244)
-      பட்டியல்சாதிகள்‌/ பழங்குடியினர்‌/ ஆங்கிலோ இந்தியர்ஆகியோர்குறித்து.

பகுதி 11 (உட்பிரிவு 245-263)
-      ஒன்றிய மற்றும்மாநில அரசு உறவு, மாநிலங்ளுக்கிடையேயான உறவு.

பகுதி 12 (உட்பிரிவு 264-300)
-      அரசின்நிதி குறித்த உட்பிரிவுகள்நிதி / நிதியினைக்கையாளும்நெறிகள்‌.


பகுதி 13 ( உட்பிரிவு 301- 307)
-      இந்திய நாட்டில்வணிகம்செய்யும்நடைமுறைக்கான உட்பிரிவுகள்‌.

பகுதி 14 ( உட்பிரிவு 308-323)
-      அரசுப்பணிகள்

பகுதி 14 (உட்பிரிவு 323 மற்றும்‌ 323 பி)
-      ஒன்றிய அரசின்தீர்ப்பாயங்கள்‌.
பகுதி 15 (உட்பிரிவு 324-329)
-      தேர்தல்கள்‌, தேர்தல்ஆணையம்‌.

பகுதி 16 (உட்பிரிவு 330-342)
-      பகுதிவாரி பெரும்பாண்மை சாதிகளுக்கான உரிமைகள்பற்றி.

பகுதி 17 (உட்பிரிவு 343-351)
-      அலுவல்மொழி, வட்டார மொழி,நீதி மன்றங்களில்மொழி.
c

பகுதி 18 (உட்பிரிவு 352-360)
-      அவசர நிலைக்கானது பிரகடனம்‌ (எமெர்ஜென்சி)

பகுதி 19 (உட்பிரிவு 361-367)
-      இதர (இதில்குடியரசு தலைவர்‌, ஆளுநர்இந்தப்பதவிக்கான சட்ட சிறப்பு பாதுகாப்பு மற்றும்சில)

பகுதி 20 (உட்பிரிவு 368)
-      இந்திய அரசமைப்புச்சட்டம்திருத்தம்அதற்கான நடைமுறை.


பகுதி 21 (உட்பிரிவு 369-392)
-      தற்காலிக, இடைநிலை மற்றும்சிறப்பு ஒதுக்கீடுகள்

பகுதி 22 (உட்பிரிவு 392-395)
-      குறுகிய தலைப்பு, ஆரம்பம்தேதி, இந்தி மற்றும்ரிப்பீல்ஸில்அதிகாரப்பூர்வ உரை.

Post a Comment

0 Comments